„válassz, olyan szakmát, 

amit szeretsz, és akkor soha az életben

 nem kell dolgoznod”

Tanulók gyakorlati képzése

 

Célunk a szakképzés, és az utánpótlás tanítása.

Elsődleges célunk, hogy a nálunk szakmai képzésben tanulók a szakmájukban legjobb eredményt érjék el. Megtanulják a minőségi munkavégzést, ismereteiket új technológiák megismerésével bővítsék. Vonzó környezetben, minőségi tudás megszerzését biztosítjuk. Olyan tevékenységeket végeznek a fiatalok, amelyek elősegítik a fejlődésüket, és a munka világába való helytállást.

Tanulóképzés során képzett és tapasztalt oktatóink, hatalmas segítséget jelentenek gyakorlaton részt vevő tanulóinknak, szemléletes bemutatás mellett, begyakoroltatjuk az egyes fázisokat, lehetőséget biztosítunk, hogy a tanulók aktívan részt vegyenek az aktuális tevékenységekben.

Sok mindent meg lehet tanulni könyvekből, de igazi szakmai tudást a tapasztalt, sok éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakembertől tanulhatnak meg a diákok.

A két generációs korcsoport- tanulók és  munkavállalóink- a közös munka során a régi és új szellemű tudást egymással megosztva, és egyesítve használják fel az egyes munkatevékenységekben, ezáltal végeznek nagyszerű munkát a kivitelezés során. Együtt gondolkodás közben különböző nézőpontból közelítenek az előttük álló feladatok megoldásához. A generációs különbségek nálunk nem akadályt, hanem pozitív eredményeket hozott. Tanulóink elismerik az idősebb korosztályú dolgozóink tudását. Tisztelettel, bizalommal fordulnak feléjük.

A közös munkavégzés eredményeként azt tapasztaljuk, hogy munkához való hozzáállásuk sokat javul a fiataloknak, erősödik együttműködési készségük, fejlődik önálló munkavégzésre való képességük.

Tanműhelyünkben erősítjük a tanulók testi-lelki és szellemi fejlődését.

Készségeiket, képességeiket, ismereteiket, jártasságaikat tudatos fejlesztéssel alakítjuk.

Törekszünk a szülőkkel való együttműködésre, folyamatosan tájékoztatjuk őket, és a felmerülő problémákat együtt próbáljuk megoldani.

Megtanítjuk a fiatalokat, arra, hogy igényesek legyenek munkájukra. Olyan munkát adjanak ki kezükből, mely saját értékrendjüknek is megfelel.